Zmiana rachunku bankowego Komornika
BNP Paribas Bank Polska S.A. 72 1600 1462 1828 0895 4000 0001.

NA RACHUNEK BANKOWY

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. w Poznaniu 22102040270000160202903532

będzie można wpłacać WYŁĄCZNIE do 31-12-2019r.