Mirosław Fiałkowski

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

ul. Szafirowa 5
62-030 Luboń

tel. 61 855 36 45

e-Sąd – ID Komornika:1250

Rachunek bankowy: BNP Paribas Bank Polska S.A.

72 1600 1462 1828 0895 4000 0001

adres e-mail:  sekretariat@komornik-fialkowski.pl

Komornik Sądowy Mirosław Fiałkowski informuje, iż nie posiada elektronicznego biura podawczego. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego skrzynka mailowa nie stanowi alternatywnej formy korespondencji dla formy papierowej. Mając na uwadze powyższe Komornik informuje, iż bez rozpoznania pozostanie korespondencja przesłana drogą mailową,
dla której niezbędna jest forma pisemna. Wszelkie pisma można składać w kancelarii przy ul. Szafirowej 5 w Luboniu lub za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź innych operatorów.