Mirosław Fiałkowski

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda Kancelaria Komornicza nr 2 w Luboniu

OGŁOSZENIE

Z uwagi na zagrożenia związane z rozprzestrzeniającym się Koronawirusem (COVID-19) uprzejmie informuję, że z kancelarią można kontaktować się drogą mailową, telefoniczną lub za pośrednictwem korespondencji.

E-mail: sekretariat@komornik-fialkowski.pl

Tel. 61 855 36 45

Rachunek bankowy: BNP Paribas Bank Polska S.A
72 1600 1462 1828 0895 4000 0001

UWAGA

Zmiana rachunku bankowego Komornika
BNP Paribas Bank Polska S.A. 72 1600 1462 1828 0895 4000 0001.

NA RACHUNEK BANKOWY

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. w Poznaniu 22102040270000160202903532

będzie można wpłacać WYŁĄCZNIE do 31-12-2019r.

UWAGA! Zmiana rachunku bankowego

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Mirosław Fiałkowski informuje, iż nastąpiła zmiana rachunku bankowego Komornika.

Nowy rachunek bankowy Komornika to:

BNP Paribas Bank Polska S.A. 72 1600 1462 1828 0895 4000 0001

EPU

e-Sąd – ID Komornika:1250

ADRES EPUPAP

/ KS_Miroslaw_Fialkows / domyslna

UWAGA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Mirosław Fiałkowski informuje, iż wszelkich informacji dotyczących spraw egzekucyjnych można uzyskać telefonicznie w poniedziałki w godzinach od 8.00 – 16.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 – 15:30 lub w kancelarii w godzinach przyjęć tj. w poniedziałek w godzinach od 8.00 – 16.00.

© 2020 Mirosław Fiałkowski

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez komornika