OGŁOSZENIE

Z uwagi na zagrożenia związane z rozprzestrzeniającym się Koronawirusem (COVID-19) uprzejmie informuję, że z kancelarią należy kontaktować się wyłącznie drogą mailową, telefoniczną lub za pośrednictwem korespondencji. Interesanci w kancelarii nie będą przyjmowani.

E-mail: sekretariat@komornik-fialkowski.pl

Tel. 61 855 36 45

Rachunek bankowy: BNP Paribas Bank Polska S.A
72 1600 1462 1828 0895 4000 0001