Komornik działa na obszarze swojego rewiru, którym jest obszar właściwości Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda  w Poznaniu (wykaz ulic miasta Poznań oraz miejscowości będących we właściwości tegoż Sądu znajdziecie Państwo w dziale „właściwość”).

 

Jednakże wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego. Wierzyciel dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Kancelaria Komornika i kasa czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:00, oraz od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30.

Dyżury Komornika i przyjmowanie petentów odbywają się tylko w poniedziałki, w godzinach 10:00-16:00

Wszelkich informacji dotyczących spraw egzekucyjnych można uzyskać telefonicznie w poniedziałki w godzinach od 8.00 – 16.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 – 10.00 lub w kancelarii w godzinach przyjęć tj. w poniedziałek w godzinach od 8.00 – 16.00.

Numer konta Komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. w Poznaniu 22 1020 4027 0000 1602 0290 3532.

Komornik Sądowy informuje, iż zgodnie z interpretacją Ministra Finansów z dnia 9.06.2015r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez komorników sądowych (Dz.Urz.Min.Fin. z dnia 15.06.2015r., poz.41) oraz w związku z uchwałą Krajowej Rady Komorniczej nr 1460/V z dnia 15.09.2015r., do opłat egzekucyjnych, o których mowa w Ustawie o komornikach sądowych i egzekucji, będzie doliczany podatek VAT.

Informujemy, iż tutejsza kancelaria korzysta z systemu OGNIVO umożliwiającego sprawdzenie, czy dłużnik posiada rachunek bankowy w bankach komercyjnych i spółdzielczych, które przystąpiły do tegoż systemu.

Lista banków uczestniczących w systemie OGNIVO oraz cennik zapytań znajduje się poniżej:

OGNIVO

Kancelaria korzysta także z elektronicznych zapytań do: ZUS, CEPiK, Ewidencji Ludności (PESEL), co przyspiesza uzyskiwanie informacji dotyczących majątku dłużnika.