Pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Kieleckiej 26

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Mirosław Fiałkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-10-2023r. o godz.12:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu mającego siedzibę przy Al. Marcinkowskiego 32 w sali nr 8, odbędzie się pierwsza licytacja należącej do dłużnika: Barbara Stachowiak (Norbert) nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Kieleckiej 26, dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr PO2P/00072395/1.
Przedmiotowa nieruchomość jest położona na terenie poznańskiego osiedla Minikowo zlokalizowanego na południowym obrzeżu Poznania, w prawobrzeżnej dzielnicy Nowe Miasto, w niedalekiej odległości od lotniska wojskowego Poznań – Krzesiny. Jest to osiedle domów jednorodzinnych. Centralnym punktem osiedla jest rondo od którego odchodzi 6 ulic. Przy rondzie znajdują się główne przystanki autobusowe, szkoła podstawowa oraz obiekty usługowo-handlowe. Dojazd do nieruchomości jest korzystny drogami utwardzonymi przebiegającymi przez osiedle domów jednorodzinnych od ul. Baranowskiej i ul. Sandomierskiej, którymi kursują autobusy komunikacji miejskiej. Ulice te mają znaczenie wyłącznie lokalne, jako drogi dojazdowe do nieruchomości, o niewielkim natężeniu ruchu kołowego. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, o intensywnym stopniu zabudowy (niewielkie działki o powierzchniach zazwyczaj nieprzekraczających 1 000 m2). Okoliczne budynki mieszkalne powstawały w większości w połowie XX wieku. W niedalekiej odległości od nieruchomości przebiega linia kolejowa Poznań-Katowice. Nieruchomość o powierzchni 612 m2 ma płaskie ukształtowanie i obrys wydłużonego prostokąta przylegającego jednym z krótszych boków do drogi utwardzonej asfaltem ul. Kieleckiej. Teren ogrodzony jest m.in. płotem wykonanym z drewnianych desek znajdujących się pomiędzy betonowymi słupkami na podmurówce betonowej, z kształtowników stalowych, siatką handlową na słupkach stalowych oraz płotem panelowym. We frontowej części dojście do budynku utwardzone wylewką betonową oraz kostką granitową, pozostały obszar porośnięty ozdobą zielenią (trawa, drzewa i krzewy). W części frontowej działki znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej, natomiast w części tylnej działki znajduje się budynek gospodarczy, o pow. 60,41 m2. Uzbrojenie terenu: energia elektryczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć gazowa, sieć telekomunikacyjna.We frontowej części nieruchomości posadowiony jest budynek mieszkalny z przełomu lat 80/90-tych XX wieku, w całości podpiwniczony, o dwóch kondygnacjach nadziemnych. Przedmiot wyceny stanowi prawy segment budynku w zabudowie bliźniaczej, którego druga połowa znajduje się na sąsiedniej nieruchomości. Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 216,82 m2 Obiekt posiada prostą, zwartą, sześcienną bryłę o przeciętnej formie architektonicznej. Dach płaski kryty papą. Standard przeciętny, spełniający podstawowe potrzeby, stan techniczny dostateczny. Budynek jest użytkowany na cele mieszkalne. Standard wykończenia wnętrz / stan techniczny przeciętny.
Suma oszacowania wynosi 717 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 537 975,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 71 730,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, na konto komornika albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 72 1600 1462 1828 0895 4000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.