pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 62-030 Luboń, Niezłomnych 31/50, dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznani VI Wydzial Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO2P/00172439/3 wraz z udziałem 95/10000 cz. w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW nr PO2P/00147741/9.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW PO2P/00172439/3
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Mirosław Fiałkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-03-2024r. o godz.12:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu mającego siedzibę przy Al. Marcinkowskiego 32 w sali nr 8, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 62-030 Luboń, Niezłomnych 31/50, dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznani VI Wydzial Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO2P/00172439/3 wraz z udziałem 95/10000 cz. w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW nr PO2P/00147741/9.
Budynek w którym zlokalizowany jest przedmiotowy lokal położony jest w Luboniu, przy ul. Niezłomnych, w odległości około 1 km od granic Poznania. Ulica Niezłomnych jest drogą dwukierunkową, utwardzoną asfaltem. Otoczenie stanowią budynki mieszkalne jednorodzinne oraz pojedyncze działki niezabudowane. W zasięgu około 1 km mieści się podstawowe zaplecze handlowo-usługowe, placówki oświatowe oraz służby zdrowia. Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej autobusowej zlokalizowany jest w odległości około 600 metrów. W odległości kilkuset metrów znajdują się tereny rekreacyjne (stawy, Park Świerczewski z wieżą widokową). Dojazd do nieruchomości określono jako korzystny, drogami utwardzonymi asfaltem. Szacowany lokal mieszkalny nr 50 położony jest na parterze budynku wielorodzinnego. Jest to obiekt o trzech kondygnacjach nadziemnych (parter, piętro, poddasze), niepodpiwniczony wybudowany w 2000 roku, w technologii tradycyjnej. Budynek w zabudowie szeregowej, podzielony na segmenty. W każdym z segmentów znajdują się 4 lokale mieszkalne. Każdy posiada klatkę schodową (ściany malowane farbami emulsyjnymi, olejnymi, na posadzkach płytki ceramiczne). Budynek znajduje się w dobrym stanie technicznym. Teren wokół budynku jest ogrodzony i monitorowany, wjazd na teren osiedla zabezpieczono automatyczną bramą. Osiedle zagospodarowane jest urządzoną zielenią (trawnik, żywopłoty, drzewa, krzewy) oraz miejscami postojowymi utwardzonymi kostką betonową. Z miejsc postojowych mogą korzystać poszczególni właściciele lokali. Lokal mieszkalny nr 50 położony jest na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Funkcjonalnie składa się z następujących pomieszczeń: korytarza, kuchni, dwóch pokoi (jeden przechodni), łazienki z WC. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 38,44 m2 Lokal wykończony został w standardzie przeciętnym. Dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej prowadzona jest przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu księga wieczysta nr PO2P/00172439/3.
Suma oszacowania wynosi 321 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 240 975,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 130,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 72 1600 1462 1828 0895 4000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po uprzednim uzgodnieniu z Komornikiem dokładnego terminu, oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Cena wywołania: 321300 zł
Data licytacji: 2024-03-20