KM 302/14

O B W I E S Z C Z E N I E O L I C Y T A C J I N I E R U C H O M O Ś C I

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Nowe-Miasto i Wilda w Poznaniu Mirosław Fiałkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 września2017r o godzinie 10.00 w sali nr 24Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu mającego siedzibę w Poznaniu przy al. .Marcinkowskiego Karola 32,odbędzie się
p i e r w s z a l i c y t a c j a

nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Witaszka 45, dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto prowadzi KW PO2P/00125864/7.

Nieruchomość położona jest na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Najbliższe otoczenie stanowią budynki mieszkalne jednorodzinne kilkudziesięcioletnie, tereny zadrzewione oraz stawy miejskie m.in. Staw Edy. Dojazd zapewnia ul. Witaszka, będąca drogą utwardzoną asfaltem, o lokalnym natężeniu ruchu. W zasięgu mieszczą się niezbędne punkty handlowo-usługowe. W bliskim zasięgu znajdują się przystanki komunikacji miejskiej autobusowej.
Nieruchomość o powierzchni 215 m2ma płaskie ukształtowanie i obrys wydłużonego prostokąta przylegającego jednym z krótszych boków do drogi utwardzonej asfaltem ul. Witaszka. Teren ogrodzony jest w części frontowej stalowym płotem, a w pozostałej części kształtownikami stalowymi na podmurówce betonowej. Wejście oraz wjazd na teren nieruchomości odbywa się za pomocą furtki oraz bramy dwuskrzydłowej. Dojście do budynku oraz garażu utwardzone, pozostały obszar porośnięty zielenią (trawa, drzewa i krzewy). W części tylnej działki ogrodzenie wykracza poza obszar nieruchomości, a także poza obszarem przedmiotowej działki znajduje się budynek gospodarczy o pow. zabudowy 13,81 m2. Uzbrojenie terenu: energia elektryczna, sieć wodociągowa, kanalizacja, sieć gazowa, sieć telekomunikacyjna.
Na przedmiotowej nieruchomości mieści się środkowy segment budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w zabudowie szeregowej. Jest to obiekt wybudowany w latach 80-tych XX wieku, wybudowany w technologii tradycyjnej, o dwóch kondygnacjach nadziemnych (wysoki parter, piętro), podpiwniczony. Główne wejście prowadzi od strony frontowej. Obiekt o zwartej bryle, przykryty dachem płaskim. W bryle budynku mieści się garaż. Budynek jest użytkowany na cele mieszkalne. Powierzchnia użytkowa: 194,00 m2. Standard wykończenia wnętrz oraz stan techniczny podstawowy.
Uwarunkowania planistyczne: brak aktualnego mpzp; funkcja w suikzpg – MN– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Przedmiot licytacji oszacowano na kwotę 416 600,00zł

Cena wywołania wynosi 312 450,00 zł i stanowi 3/4 sumy oszacowania.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania,
tj. 41 660,00zł. Rękojmia powinna być złożona w formie przelewu na rachunek bankowy Komornika najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację.
Rękojmię należy uiścić na konto komornika

PKO BP S.A. I O/POZNAŃ 22102040270000160202903532
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po uprzednim uzgodnieniu z Komornikiem dokładnego terminu, oraz w kancelarii obejrzeć odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności
Komornik Sądowy
Mirosław Fiałkowski

 

Data licytacji: 2017-09-12